Meteo Crete
Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ METEOCRETE

Η πρόγνωση του καιρού, καθώς και του θαλάσσιου κυματισμού αποτελούν το κομβικό σημείο στη Μετεωρολογική επιστήμη. Η εύστοχη πρόγνωση προαπαιτεί βαθειά γνώση των πολύπλοκων δυναμικών διεργασιών που συντελούνται στην ατμόσφαιρα και στην επιφάνεια της θάλασσας από τα εν δυνάμει ανεμολογικά πεδία. Προϋποθέτει μακρόχρονη εμπειρία, καθώς και άριστη γνώση του γεωμορφολογικού και του θαλάσσιου χώρου για τον οποίο επιχειρείται η πρόγνωση για συγκεκριμένο χρόνο. Απαιτείται επιπλέον και ένας αξιόπιστος πάροχος μετεωρολογικών δεδομένων όπως αυτά παράγονται από σύγχρονα προγνωστικά μοντέλα, τα οποία, όμως, επιβάλλεται να εκσυγχρονίζονται και να βελτιώνονται διαρκώς.

Η μετεωρολογική ομάδα του meteocrete καλύπτει απόλυτα τα παραπάνω επιστημονικά κριτήρια . Συνεπώς, οι προγνώστες του meteocrete κατέχουν εμπειρία στην έκδοση επιχειρησιακών προγνώσεων , άριστη γνώση του γεωμορφολογικού χώρου της Κρήτης και το έργο τους ενισχύεται με την παροχή μετεωρολογικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο προγνώσεων (ECMWF), το οποίο θεωρείται το κορυφαίο και πλέον αξιόπιστο Μετεωρολογικό Κέντρο Παγκοσμίως , μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η Κρήτη ως γεωμορφολογικός χώρος παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, απαιτείται η σχολαστική εξέταση όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στην εκδήλωση των καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο. Η ομάδα του meteocrete μελετά καθημερινά τα δεδομένα που συμβάλλουν στην αξιόπιστη πρόγνωση του καιρού και ασχολείται επιμελώς και με απόλυτη προτεραιότητα με την πρόβλεψη του καιρού στην Κρήτη.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του meteocrete είναι η υποστήριξη των εργασιών του πρωτογενή παραγωγικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται μεγάλο μέρος του πληθυσμού του τόπου μας. Ακολούθως, καθημερινά, προβάλλονται αξιόπιστες πληροφορίες από υπηρεσιακούς και άλλους τοπικούς φορείς, όπως επίσης συμβουλές και οδηγίες για όλες τις δραστηριότητες του Αγροκτηνοτροφικού τομέα, της Μελισσοκομίας και της Αλιείας, με ιδιαίτερη έμφαση και στις προβλεπόμενες εκδηλώσεις του καιρού. Παράλληλα, εξυπηρετώντας και τις ανάγκες του τουριστικού τομέα, παρέχουμε αξιόπιστες σημειακές προγνώσεις του καιρού για περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας όπως είναι τα φαράγγια, οι αρχαιολογικοί χώροι, καθώς και οι παραλίες σε όλο το νησί της Κρήτης. Βασικό στόχο μας αποτελεί η έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες του καιρού στον συγκεκριμένο τόπο που επιθυμούν να επισκεφθούν.

Η πλειοψηφία των Ιστοσελίδων που προβάλλουν προγνωστικά στοιχεία του καιρού μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιεί την τεχνολογική δυνατότητα αυτοματοποιημένης προβολής κάθε μορφής μετεωρολογικής πληροφορίας, χωρίς παρέμβαση από Μετεωρολόγο. Παρόλα αυτά, πρέπει να καταστεί σαφές ότι κανένα προγνωστικό μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει τον καιρό σε μελλοντικό χρόνο καλύτερα από τον μετεωρολόγο προγνώστη, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση του γεωμορφολογικού χώρου που επιχειρεί την πρόγνωση του καιρού. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι και οι σημειακές προγνώσεις που παρέχονται στην ιστοσελίδα του meteocrete, αποτελούν προϊόντα του προγνωστικού μοντέλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Προγνώσεων, που αν και θεωρείται Παγκοσμίως το κορυφαίο προγνωστικό κέντρο, ωστόσο ούτε και αυτό δεν μπορεί να αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τοπικές καιρικές προγνώσεις. Για το λόγο αυτό οι Μετεωρολόγοι του meteocrete παρακολουθούν καθημερινά τα αποτελέσματα των σημειακών προγνώσεων, επισημαίνουν τις αποκλίσεις από την πραγματική εκδήλωση του καιρού και ενημερώνουν τακτικά τους Προγραμματιστές – Αναλυτές του Ευρωπαϊκού κέντρου.

Απώτερος στόχος μας είναι η σταδιακή προσαρμογή του προγνωστικού μοντέλου στο γεωμορφολογικό χώρο της Κρήτης , ώστε σε μελλοντικό χρόνο να επιτύχουμε τα πλέον αξιόπιστα προγνωστικά δεδομένα σε τοπικό επίπεδο. Η Μετεωρολογική ομάδα του meteocrete προσδοκά ότι με την αξιοπιστία των προβλέψεων που παρέχει θα κατακτήσει την κορυφή της ενημέρωσης για τον καιρό της Κρήτης.